Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30 - 15:30

Administracje Obsługi
Mieszkańców

Informacje Dodatkowe

 

 

Darmowe liczniki
Licznik odwiedzin
od dnia 17-04-2013

Strona główna

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L ,Grodzieńskiej 34,Białostockiej 51


Zasady odbioru odpadów zielonych


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 23 uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2014 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające obecną wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

W związku z powyższym z dniem 1 marca 2014 roku wypowiadamy dotychczasową wysokość stawki czynszu i od dnia 1 lipca 2014 roku będą obowiązywać stawki czynszu zgodne z powyższym zarządzeniem.


Co warto wiedzieć o nowych zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych 


Portal internetowy dla najemców, gdzie można sprawdzić dane dotyczące aktualnego stanu czynszu lokalu, znajduje się na stronie: https://www.zgn-pragapn.pl

Najemcy lokali mieszkalnych i usługowych mogą korzystać z portalu po wcześniejszym otrzymaniu kodu dostępu. Kod dostępu jest wydawany w Zespole Informatyzacji ZGN, ul. Jagiellońska 23, pokój nr 25. Telefony kontaktowe: 22 205 41 10 lub 22 205 41 11.Skorzystajcie Państwo z możliwości zamiany lokalu.

 

 Pozwoli to Państwu na:

 

- pozbycie się zadłużenia na kontach obecnie zajmowanych lokali

- zmniejszenie ponoszonych kosztów utrzymania lokalu

- skorzystanie w następnych okresach z obniżki dochodowej czynszu za zajmowane lokale

- uzyskanie tytułu prawnego do lokalu utraconego z powodu występujących zaległości w opłatach

- uniknięcie egzekucji komorniczej w oparciu o orzeczone wyroki sądowe

Bliższych informacji w powyższej sprawie udzielą Państwu pracownicy Zespołu Windykacji przy ul. Jagiellońskiej 23 pokój nr 14 lub pod nr telefonu 22 205 41 22 lub 22 205 41 27


Aktualna lista lokali do zamiany znajduje się w zakładce Lokale mieszkalne


Osoby zainteresowane pomocą prawną znajdą w zakładce Kontakt do Centrum Pomocy prawnej Pro Bono.