ZGN Praga-Północ planuje w ramach I etapu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (broszura) wykonanie remontów następujących nieruchomości, dla których w chwili obecnej trwa proces przygotowywania inwestycji:

        

 • Siedlecka 25            rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r.
 • Siedlecka 29            rozpoczęto realizację w IV kwartale 2017r.
 • Łochowska 31
 • Łochowska 37
 • Łochowska 39         rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r.
 • Łochowska 43         rozpoczęto realizację w II kwartale 2018r.
 • Łochowska 38A
 • Łochowska 40         rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Strzelecka 10A        rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r.
 • Strzelecka 12          rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r.
 • Środkowa 14           rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Środkowa 12
 • Stalowa 33              rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Markowska 12,14    rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r.
 • Ząbkowska 36         rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Markowska 16         rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Kłopotowskiego 30
 • Strzelecka 10 i Otwocka 7 remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” (link)

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji następujące nieruchomości zostaną doposażone w instalację centralnego ogrzewania, instalację centralnej ciepłej i węzeł cieplny:

 • Otwocka 7,
 • Strzelecka 10A,
 • Strzelecka 12,
 • Środkowa 14,
 • Stalowa 33,
 • Ząbkowska 36.

Ostateczny termin uruchomienia dostaw ciepła do budynku uzależniony jest od prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej, za które odpowiada spółka Veolia Energia Warszawa S.A.

Szczegółowe informacje na temat Zintegrowanego Programu Rewitalizacji można znaleźć w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (link).

Program Ciepło Sieciowe

Jednym z zadań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła”, które przewiduje  doposażenie  budynków  w  instalację centralnego  ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny. Po szczegółowe informacje, zawierające listę nieruchomości przewidzianych do doposażenia oraz planowany termin wykonywania prac, odsyłamy Państwa do wykazu wszystkich projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla m. st. Warszawy, który dostępny jest w postaci pliku PDF pod linkiem.

W 2017 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 29 nieruchomości

 1. 11 Listopada 26
 2. 11 Listopada 44
 3. Bródnowska 2
 4. Korsaka 7
 5. Kowieńska 4
 6. Łomżyńska 31
 7. Łochowska 17
 8. Łochowska 31
 9. Łochowska 37
 10. Łochowska 43
 11. Nieporęcka 8
 12. Nieporęcka 14
 13. Radzymińska 8
 14. Radzymińska 53
 15. Radzymińska 55/57
 16. Radzymińska 59
 17. Radzymińska 60
 18. Radzymińska 61
 19. Siedlecka 26
 20. Siedlecka 29
 21. Siedlecka 45
 22. Stalowa 21
 23. Środkowa 12
 24. Środkowa 17
 25. Tarchomińska 12
 26. Wileńska 21
 27. Wileńska 23
 28. Wileńska 25
 29. Wileńska 29

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych, wpisanych do Rejestru Zabytków indywidualnie lub poprzez wpisanie obszaru, na którym się znajdują lub wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków na Pradze Północ na przykładzie nieruchomości przy ul. Siedleckiej 25 dostępna jest w postaci pliku PDF pod linkiem.