Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Regulacje prawne

Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 09.07.2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, z późniejszymi zmianami
Uchwała Nr LXXXIX/2643/10 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
Uchwała Nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017
Zarządzenie Nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, lokale użytkowe lub ich części, tymczasowe pomieszczenia oraz urządzenia reklamowe usytuowane na budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy z późniejszymi zmianami;
Zarządzenie Nr 36/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st.. Warszawy w sprawie wprowadzenia : Zasad postępowania windykacyjnego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 24.08.2012r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad i trybu udzielania pomocy w zamianie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach miasta stołecznego Warszawy, powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.
UCHWAŁA NR 4514/2014 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12.03.2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu postępowania przy spłacie zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w formie świadczenia niepieniężnego, określenia zakresu prac i stawek jednostkowych za ich wykonanie oraz wzoru porozumienia zawieranego z dłużnikami.

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.