Konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do wykonania prac remontowo-modernizacyjnych pt. „Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 50 w Warszawie”