Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres powyżej 3 miesięcy, a nie dłużej niż do 3 lat

 

2022

Wykaz NR 26/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 25/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 24/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 23/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 22/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 21/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 20/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz NR 19/2022 nieruchomości do przekazania w dzierżawę na okres do 3 lat