Zarządzenie nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z 03-08-2018r.

Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.

Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 2.02.2018r.