Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne zainteresowane realizacją ciekawego projektu, który nie wymaga długotrwałego wynajmowania lokali, mogą zwrócić się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z wnioskiem o krótkotrwałe udostępnienie miejskiego lokalu na swoje działania zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym, takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening, zbiórka darów.

Lokal użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji, który w danej chwili, z różnych powodów nie jest użytkowany  np. trwają procedury przygotowawcze do konkursu lub sprzedaży, może zostać udostępniony na kilka godzin, maksymalnie do miesiąca, a w przypadku korzystania cyklicznego (np. w każdy poniedziałek) – do trzech miesięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały Nr 6056/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.05.2014r. w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych.

Do pobrania: