Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonej po lewej stronie ekranu wyszukiwarki lokali użytkowych. Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie lokalu we wszystkich dostępnych w danym dniu trybach w jakim są wynajmowane (konkurs ofert, przetarg, tryb poza konkursem ofert, poza przetargiem).

Korzystając z zakładki KONKURSY/PRZETARGI można zapoznać się z informacjami o trwających konkursach ofert i przetargach na najem lokali użytkowych.

Po wyszukaniu lokalu, którym bylibyście Państwo zainteresowani, zachęcamy do jego obejrzenia. Przy każdej ofercie podajemy kontakt do Administratora ds. lokali użytkowych, który pokaże Państwu lokal. Oglądając lokal, warto zapoznać się z dostępnym u administratora wzorem umowy najmu oraz projektem protokółu zdawczo-odbiorczego lokalu, w którym znajdują się informacje o tym, jakie elementy lokalu zostały zakwalifikowane do wymiany. Jest to informacja ważna przy przyszłych rozliczeniach nakładów.

Formularze ofert

Formularze ofert są dostępne w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej, przy odpowiednich trybach wynajęcia.

Przed złożeniem oferty, prosimy o zapoznanie się z warunkami oferty, w której znajduje się lokal, którym jesteście Państwo zainteresowani (konkursu ofert, przetargu, trybu poza konkursem ofert, poza przetargiem). W zależności od rodzaju postępowania, prosimy o uzupełnienie formularzy właściwych dla danego trybu.

Wadium

Uczestnicząc w konkursach ofert/ przetargach /poza konkursem/ poza przetargiem na najem lokali użytkowych należy wpłacić wadium w wysokości podanej w opisie lokalu, którym jesteście Państwo zainteresowani. 

Dane do wpłaty wadium:  

 • numer rachunku bankowego - 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048
 • właściciel rachunku - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa     

W tytule przelewu należy umieścić:       

 • nazwę oferenta,  
 • adres lokalu, którego dotyczy wadium,
 • i oznaczenie postępowania,

Jest to niezbędne do weryfikacji czy wadium wpłynęło na rachunek ZGN.

UWAGA:

Prosimy pamiętać, że wadium wymagane w ramach konkursów ofert/przetargów na najem lokali użytkowych należy wpłacić tak, by najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert wpłynęło na rachunek ZGN.
Prosimy odpowiednio wcześniej zrealizować przelew.

Informacje

Szanowni Państwo, w razie pytań dotyczących ofert najmu lokali użytkowych prosimy o kontakt z Działem Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Różnice pomiędzy konkursem i przetargiem

Większość lokali użytkowych wynajmowanych jest w ramach konkursów ofert i przetargów na najem.           

Najważniejszymi różnicami pomiędzy postępowaniami są: 

 • konkurs na najem lokali użytkowych   
  • umowy najmu podpisywane są na okres do 3 lat     
  • w ofercie podawana jest minimalna stawka czynszu w "zł/m2 + VAT"     
 • przetarg na najem lokali użytkowych   
  • umowy najmu podpisywane są na okres 10 lat        
  • w ofercie podawany jest minimalny czynsz roczny netto wyliczony przez rzeczoznawcę majątkowego

 

Oferta Miejskich Lokali Użytkowych do Wynajęcia