Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: Pisemny ograniczony konkurs ofert na najem pracowni twórczych z dnia 15.01.2021r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Konkurs na najem do 3 lat
Data ogłoszenia 15.01.2021
Termin składania ofert 12.02.2021 15:00
Otwarcie ofert 15.02.2021 09:00

Opis

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

m.st. WARSZAWY

z dnia 15 stycznia 2021 r.

o pisemnym ograniczonym konkursie ofert na najem pracowni twórczych
 na okres do 3 lat

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1817), § 11 i § 13 Zarządzenia Nr 202/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.02.2019r. w sprawie zasad oraz szczegółowego trybu wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki oraz warszawskich historycznych pracowni artystycznych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki oraz warszawskich historycznych pracowni artystycznych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz na czas nieoznaczony, Uchwały Nr 4046/2020    z dnia 25.11.2020r., oraz Uchwały Nr 4102/2020 z dnia 09.12.2020r  Zarządu Dzielnicy  Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze konkursu lokali przeznaczonych na pracownie twórcze wchodzące w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Praga-Północ zostaje ogłoszony pisemny ograniczony konkurs na najem lokali pracowni twórczych na okres do 3 lat:

 1.

 1. Termin pisemnego ograniczonego konkursu zostaje wyznaczony na dzień 15 lutego 2021r. o godz. 9:00.
 2. Szczegółowe dane o lokalach, ich warunkach najmu, wymogach treści zgłoszenia ofertowego, wysokości wadium, godzinie otwarcia ofert określają: załączniki nr 1-4 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu
 1. w prasie lokalnej;
 2. na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz Dzielnicy Praga-Północ;
 3. na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
  w Dzielnicy Praga-Północ;
 4. na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Północ;
 5. na tablicach ogłoszeń Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st;
 6. na lokalu przeznaczonym do najmu.

 2.

Wykonanie Ogłoszenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /Zgn_strona/components/com_lu/views/postepowanie/tmpl/default.php on line 128

Załączniki

Ogoszenie_Burmistrza_o_pisemnym__konkursie.pdf
warunki_regulamin_konkursu_pracownie_twrcze.pdf
zal_1_Oferta_konkursowa_pracownia_twrcza.pdf
Siedlecka_26_lok_3.pdf
Stalowa_4_lok_3_4.pdf
ZAMKNICIE_PISEMNEGO_KONKURSU_Z_DNIA_15_02_2021.pdf
WYNIKI_PISEMNEGO_KONKURSU_Z_DNIA_15_02_2021.pdf

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.