Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

A4 gosowanie

Wszystkie informacje dot. zasad głosowania znaleźć można na stronie internetowej Dzielnicy Praga-Północ: http://www.praga-pn.waw.pl/page/690,glosowanie.html

Zachęcamy do oddania głosu elektronicznie na stronie: https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Północ informuje, że w związku
z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawie podjęła Uchwałę nr XXIX/842/2020, zmieniającą uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.

Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID – 19, uniemożliwiających terminowe płacenie należności, dłużnicy, którzy już zawarli umowy
o restrukturyzację będą mieli możliwość pozostania w programie pod warunkiem złożenia wniosku,
w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii i ustalenia nowych terminów płatności.

Ponadto dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o restrukturyzację został wydłużony termin na jego złożenie do dnia 29 czerwca 2021 roku.

W załączeniu aktualny wniosek o restrukturyzację zadłużenia: aktualny wniosek restrukturyzacja do pobrania

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (22) 205 40 82 i (22) 123 47 97

Poniżej przypominamy warunki i formy restrukturyzacji:

Warunki przystąpienia do programu restrukturyzacji:

  • posiadanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień składania wniosku
  • prawidłowe korzystanie z mieszkania
  • złożenie wniosku i zawarcie umowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

Formy restrukturyzacji:

  1. Podstawowa ratalna
  2. Podstawowa jednorazowa
  3. Specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
  4. Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

Zapraszamy do skorzystania z przedstawionej oferty pomocy.

 

 

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.