Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Północ informuje, że w związku
z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawie podjęła Uchwałę nr XXIX/842/2020, zmieniającą uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.

Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID – 19, uniemożliwiających terminowe płacenie należności, dłużnicy, którzy już zawarli umowy
o restrukturyzację będą mieli możliwość pozostania w programie pod warunkiem złożenia wniosku,
w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii i ustalenia nowych terminów płatności.

Ponadto dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o restrukturyzację został wydłużony termin na jego złożenie do dnia 29 czerwca 2021 roku.

W załączeniu aktualny wniosek o restrukturyzację zadłużenia: aktualny wniosek restrukturyzacja do pobrania

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (22) 205 40 82 i (22) 123 47 97

Poniżej przypominamy warunki i formy restrukturyzacji:

Warunki przystąpienia do programu restrukturyzacji:

 • posiadanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień składania wniosku
 • prawidłowe korzystanie z mieszkania
 • złożenie wniosku i zawarcie umowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

Formy restrukturyzacji:

 1. Podstawowa ratalna
 2. Podstawowa jednorazowa
 3. Specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
 4. Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

Zapraszamy do skorzystania z przedstawionej oferty pomocy.

 

 

UWAGA  ❗️ ❗️ ‼️Szczególne środki bezpieczeństwa w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy‼️

KOMUNIKAT

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA  PÓŁNOC M.ST.WARSZAWY

ZAWIADAMIA  PAŃSTWA,

ŻE OD DNIA 16 MARCA 2020

OBSŁUGA INTERESANTÓW  BĘDZIE MOŻLIWA

WYŁACZNIE DROGĄ POCZTOWĄ, TELEFONICZNĄ LUB MAILOWĄ.

POWYŻSZE  DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU MINIMALIZACJĘ ZAGROŻEN WYNIKAJACĄ

Z MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONOWIRUSA COVID-19. INNY SPOSÓB KONTAKTU  

Z INTERESANTAMI NIE JEST MOŻLIWY Z UWAGI NA WARUNKI LOKALOWE I TECHNICZNE NIE DAJĄCE PAŃSTWA GWARANCJI BEZPIECZNEJ OBSŁUGI.

 

 POWYŻSZE USTALENIA OBOWIĄZUJA DO ODWOŁANIA

 

 

                                                                                           DYREKTOR ZGN PRAGA PÓŁNOC

 

 

W związku z sytuacją pandemii wszystkie administracje wprowadziły nadzwyczajny tryb obsługi mieszkańców.

 

 ❗️Większość spraw prosimy zgłaszać telefonicznie. ❗️

❗️Ważne telefony do administracji : ❗️

Administracja Obsługi Mieszkańców nr 2 ul. A. Mackiewicza 11

Sekretariat (sprawy administracyjne) - 22 205 40 70

Techniczny (sprawy Techniczne) - 22 205 40 72

 

Administracja Obsługi Mieszkańców nr 3 ul. Tarchomińska 14

Sekretariat (sprawy administracyjne) - 22 205 40 60

Techniczny (sprawy Techniczne) - 22 205 41 74

 

Administracja Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Bródnowska 24

Sekretariat (sprawy administracyjne) - 22 205 40 80

Techniczny (sprawy Techniczne) - 22 205 40 90

 

Administracja Obsługi Mieszkańców nr 5 ul. W. Burdzińskiego 7

Sekretariat (sprawy administracyjne) - 22 205 40 50

Techniczny (sprawy Techniczne) - 22 205 41 53

Decyzja o zamknięciu do odwołania wszystkich placów zabaw i siłowni plenerowych

 

Z uwagi na występujące zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2Z  przekazujemy wykaz szpitali posiadających oddziały zakaźne w województwie mazowieckim oraz informację o telefonach dyżurnych stacji sanitarno - epidemiologicznych w województwie mazowieckim.

Wykaz szpitali posiadających oddziały zakaźne w województwie mazowieckim stan na dzień 30 stycznia 2020 r.

L.P.

Nazwa Szpitala

Lokalizacja szpitala ( ulica, kod, miejsce)

numer telefonu

1.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej w Kozienicach

ul. Al.Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice

486797289; 48 6797296

2.

Wojewódzki Szpital Zespolony W Płocku

ul. Medyczna 19; 09-400 Płock

24 364 68 71; 24 364 64 03

3.

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

22 33 55 261

4.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Al.Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka

29 765 12 63; 29 765 12 54; 297 65 21 18

5.

SPZOZ w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, 08 -110 Siedlce

25 632 20 61 do 68 wew. 213

6.

Wojskowy instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

261 817 519

7.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawa

22 317 92 31

8.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,06-400

Ciechanów

23 673 02 77

9.

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4, 26-610 Radom

48 361 52 20

10.

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

22 508 18 50

 

Dyżur pełniony jest w dni powszednie w godzinach 15:05 do 20:00; natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach 10:00 -15:00.

telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Warszawie: 502 171 171.

Informacje związane z nieprawidłowościami zauważonymi przez mieszkańców, należy zgłaszać do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych działających w każdym

powiecie województwa mazowieckiego.

Potrzebne informacje można znaleźć na każdej stronie internetowej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Operator numeru dyżurnego nie udziela informacji kontaktowych oraz informacji dotyczących wymogów sanitarnych.

Lista telefonów Dyżurnych Państwowych Powiatowych inspektorów Sanitarnych oiewództwa mazowieckiego.

 1. Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Białobrzegach - 513 491 979
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie - 608 361 172
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie - 601 079 113
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie - 660 425 654
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim - 603 987 812
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu - 696 045 846
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach - 514 218 800
 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie - 609 729 134
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku - 668 460 701
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach -692 388 313
 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim - 606 165 090
 12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim - 509 407 101
 13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie - 603 321 964
 14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim - 602 586 438
 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce - 604 754 201
 16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej - 693 063 573
 17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku -515 256 222
 18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie z/s Chylicach - 609 299 647
 19. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku - 609 817 331
 20. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku - 501 210 808 ,
 21. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie - 798 498 471
 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu - 667 956 825
 23. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze - 609 788 858
 24. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku - 509 352119
 25. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu - 690 122 050
 26. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach - 600 467 328
 27. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu -510 175 704
 28. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie - 600 261 847
 29. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim - 513 841 973
 30. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu - 510 121 373
 31. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie - 606 10 80 40
 32. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ożarowie Mazowieckim - 602 472 821
 33. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie - 604135 225
 34. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie -510 146 258
 35. Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Wyszkowie -510 208 072
 36. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu -602 580 773
 37. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie - 502 530 980
 38. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie - 667 973 707
 39. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie -602 220 181

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostają zamknięte dotychczasowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej funkcjonujące w Dzielnicach. Wyjaśniam, że wpłata dokonana na ww. rachunki po dniu 31 grudnia 2019 roku zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. Wobec czego wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie może zostać uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostają zamknięte dotychczasowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej funkcjonujące w Dzielnicach. Wyjaśniam, że wpłata dokonana na ww. rachunki po dniu 31 grudnia 2019 roku zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. Wobec czego wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie może zostać uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostają zamknięte dotychczasowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej funkcjonujące w Dzielnicach. Wyjaśniam, że wpłata dokonana na ww. rachunki po dniu 31 grudnia 2019 roku zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. Wobec czego wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie może zostać uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.