Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Szanowni Mieszkańcy,

 

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że istnieje możliwość dobrowolnego przystąpienia do Programu restrukturyzacji zadłużenia w oparciu o Uchwałę Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Formy restrukturyzacji:

  1. Podstawowa jednorazowa
  2. Podstawowa ratalna
  3. Specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
  4. Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

 

 

Warunki przystąpienia do programu restrukturyzacji:

  • posiadanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień składania wniosku
  • prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa budynku w trakcie korzystania z zajmowanego lokalu)
  • złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały tj. od 1 lipca 2019 roku do 29 grudnia 2020 roku
  • zawarcie umowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

Zapraszamy do skorzystania z przedstawionej oferty pomocy w uregulowaniu zadłużenia.

 

 

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku o przystąpienie do programu restrukturyzacji można uzyskać w siedzibie każdej Administracji Obsługi Mieszkańców nr 2-5, w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 w Warszawie, bądź na stronie internetowej www.zgn-praga-pn.waw.pl/.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (PSZOK), Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego.

Do obsługi mieszkańców prawobrzeżnej części Warszawy został utworzony w październiku 2015r. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK) mieszczący się w dzielnicy Białołęka - przy ul. Płytowej 1 (prowadzony przez konsorcjum Partner Sp. z o.o. i Partner Dariusz Apelski).PSZOK jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 2100 oraz w soboty od 0800do 2000.

Zadaniem punktu jest bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów komunalnych takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a przede wszystkim odpadów komunalnych kłopotliwych, takich jak farby, lakiery, kleje, detergenty  i chemikalia oraz opakowania po nich, ale również takich jak świetlówki i baterie. Dodatkowo do PSZOK-ów mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone.

Jako uzupełnienie punktu stacjonarnego działa również mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK). Dla Mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ MPSZOK obecny jest w środy w godzinach 1700- 1830 przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 (parking przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ) oraz w soboty w godzinach 1600- 1730 przy ul. Szwedzkiej róg ul. Stalowej  (vis a vis Stalowej 65). Dzięki MPSZOK mieszkańcy, którzy nie mogą dostarczyć kłopotliwych odpadów komunalnych do PSZOK, mają możliwość zrobienia tego poprzez przyniesienie tych odpadów do MPSZOK. MPSZOK nie zbiera wszystkich odpadów – na przykład gruzu z przeprowadzanych samodzielnie remontów, czy też mebli. Nie przyjmuje również odpadów zielonych ani zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego (ZSEE), którego zbiórka odbywa się w naszej Dzielnicy na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ w soboty w godzinach 1000 - 1400.

Regulaminy korzystania z PSZOK oraz MPSZOK oraz harmonogram pracy MPSZOK dostępne są na stronach internetowych: www.czysta.um.warszawa.pl oraz www.partner-apelski.pl.

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.