REGULAMIN WJAZDU, ZATRZYMYWANIA I KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH na obszarze „Osiedla Praga I” (działka ewidencyjna nr 3/2 z obrębu 4-13-06)
(zwany dalej „Regulaminem”)