Budżet obywatelski na 2023 r.

Budżet Obywatelski teznia solankowa  400x265  wprowadzające

Zgłaszanie projektów do tej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 1 grudnia 2021 r. i zakończyło się o północy 25 stycznia br.

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna ocena zgłoszonych propozycji. Jeżeli projekt będzie wymagał uzupełnienia albo wprowadzenia zmian, pracownicy urzędu skontaktują się z autorami. Ocena zgłoszonych projektów zakończy się 4 maja 2022 r.

Harmonogram 9. edycji budżetu obywatelskiego 2023:

Zgłaszanie projektów: 1 grudnia 2021 r. - 25 stycznia 2022 r.

Ocena zgłoszonych projektów: 26 stycznia - 4 maja 2022 r.

Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania: 4 maja - 31 maja 2022 r., w tym:

Składanie odwołań od negatywnej oceny projektu: 4 maja - 11 maja 2022 r.

Głosowanie na pomysły: 15 - 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników głosowania: 13 lipca 2022 r.

Weryfikacja projektów:

Zasada ogólnodostępności obowiązująca w całej Warszawie polega na:

  • bezpłatnym korzystaniu z projektu,
  • minimalnej dostępności przez co najmniej 25 godzin tygodniowo,
  • wskazanych zasadach rekrutacji, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców.

Projekty:

  • muszą być możliwe do realizacji w trakcie 1 roku budżetowego,
  • muszą mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy,
  • muszą być zlokalizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania.

Kwoty przeznaczone na budżet obywatelski:

Kwota przeznaczona na poziom ogólnomiejski: 30 339 246,00 zł

Kwota przeznaczona na poziom dzielnicowy na Pradze-Północ: 2 629 401,00 zł

Limit kwotowy na projekt na poziomie ogólnomiejskim: 6 067 849,00 zł

Limit kwotowy na projekt na poziomie dzielnicowym na Pradze-Północ: 525 880,00 zł

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.
  2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.