Szanowny Najemco lokalu użytkowego,

od dnia 01.01.2022 r. odstępujemy od udzielania obniżek czynszu związanych z COVID-19.

Decyzja ta została podjęta przez Radę m.st. Warszawy w uchwale nr LVII/1814/2021 z dnia 09.12.2021 r.

Wnioski dotyczące ww. obniżek za rok 2021 można składać tylko do 31.12.2021 r., co oznacza, że ostatnim miesiącem podlegającym obniżce czynszu z tytułu COVID-19  jest grudzień 2021 roku.

Ewentualne uzupełnienie niekompletnych wniosków możliwe będzie jedynie w styczniu 2022 roku.

Wnioski za 2021 rok rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach.