Wiele nieruchomości  komunalnych znajdujących się na obszarze rewitalizacji to przedwojenne kamienice. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami sukcesywnie je modernizuje, remontuje i  przebudowuje.  W zależności od potrzeb wykonywane są remonty dachów, balkonów, stropów, elewacji, klatek schodowych, ocieplanie ścian, wzmacnianie fundamentów oraz wymiany różnych instalacji.

                 tar 1                                              tar 2n

                   Przed remontem Targowa 40                                                        Po  remoncie Targowa 40

 

                 strzel 1                                         strzel 2

            Przed remontem Strzelecka 10A i 12                                                   Po  remoncie Strzelecka 10A i 12 

 

                 stare Ł39                                                 nowe Ł39

               Przed remontem Łochowska 39                                               Po  remoncie  Łochowska 39

 

                  stare Ł37                      nowe Ł37

                           Przed remontem Łochowska 37                                                Po  remoncie  Łochowska 37

 

                 stare S29                          nowa S29

                          Przed remontem Siedlecka 29                                                           Po remoncie Siedlecka 29

 

                oficyna                        nowe 2 S25

                   Przed remontem Siedlecka 25 oficyna                                  Po remoncie Siedlecka 25 oficyna

 

                 stare Z36                         nowe Z36

                      Przed remontem Ząbkowska 36                                         Po remoncie Ząbkowska 36 

ZGN Praga-Północ planuje w ramach I etapu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (broszura) wykonanie remontów następujących nieruchomości:  

 • Siedlecka 25 front     rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r
 • Siedlecka 25 oficyna zakończono realizację w I kwartale 2020r
 • Siedlecka 29             zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 31           rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r.
 • Łochowska 37           zakończono realizację w IV kwartale 2020r.
 • Łochowska 39           zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 43           rozpoczęto realizację w II kwartale 2018r.
 • Łochowska 38A         rozpoczęto realizację w II kwartale 2019r
 • Łochowska 40           zakończono realizację w III kwartale 2020r.
 • Strzelecka 10A          zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Strzelecka 12            zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Środkowa 14             zakończono realizację w III kwartale 2020r.
 • Środkowa 12             rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r.
 • Stalowa 33                zakończono realizację w III kwartale 2020r.
 • Markowska 12,14      rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r.
 • Ząbkowska 36           zakończono realizację w II kwartale 2020r.
 • Markowska 16           zakończono I etap inwestycji w II kwartale 2020r.
 • Kłopotowskiego 30    rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r.

 

 • Strzelecka 10          rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r. - remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” (link)
 • Otwocka 7               rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r. - remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” (link)

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji następujące nieruchomości zostaną doposażone w instalację centralnego ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny:

 • Otwocka 7,
 • Środkowa 14,
 • Stalowa 33,
 • Ząbkowska 36.

Szczegółowe informacje na temat Zintegrowanego Programu Rewitalizacji można znaleźć w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (link).

 

Program Ciepło Sieciowe

Centralne ogrzewanie w domu

Z roku na rok coraz więcej mieszkań  obszaru rewitalizacji podłączanych jest do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Proces przebiega stopniowo,  ponieważ wiąże  się z rozbudową sieci, która nie pokrywa całego miasta. Nieruchomości  doposażane są  w instalacje centralnego  ogrzewania   ciepłej wody oraz węzły cieplne. Zmiana sposobu ogrzewania powinna wpłynąć na obniżenie kosztów, a także na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Poprawia się również jakość powietrza, mniej szkodliwych substancji emitowanych jest do atmosfery.

Od 2010 roku do 30 września 2020 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało podłączonych 122 nieruchomości, w których znajduje się 3233 lokali. 

Jednym z zadań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła”, które przewiduje doposażenie  budynków  w  instalację centralnego  ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny. Po szczegółowe informacje, zawierające listę nieruchomości przewidzianych do doposażenia oraz planowany termin wykonywania prac, odsyłamy Państwa do wykazu wszystkich projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla m. st. Warszawy, który dostępny jest w postaci pliku PDF pod linkiem.

W 2018 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 17 nieruchomości:

 1. Inżynierska 3
 2. Inżynierska 9
 3. Lęborska 4
 4. Lęborska 6
 5. Łochowska 38A
 6. Łochowska 39
 7. Łochowska 40
 8. Łochowska 52
 9. Łochowska 54
 10. Mackiewicza 1
 11. Okrzei 5
 12. Stalowa 10
 13. Stalowa 35 front
 14. Stalowa 37
 15. Stalowa 51
 16. Strzelecka 10A
 17. Strzelecka 12

Ogółem w 2018 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 376 lokalach.

 W 2019 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej n/w nieruchomości:

 1. Białostocka 46     - budynek podłączony do sieci w maju 2019
 2. Czynszowa 4       - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 3. Jagiellońska 11    - budynek podłączony do sieci w kwietniu 2019
 4. Kawęczyńska 65  - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 5. Kawęczyńska 73  - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 6. Konopacka 7       - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 7. Kowieńska 8        - budynek podłączony do sieci w marcu 2019 
 8. Radzymińska 32  - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019 
 9. Radzymińska 35  - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019
 10. Radzymińska 37  - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019
 11. Stalowa 4             - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 12. Stalowa 38           - budynek podłączony do sieci w maju 2019
 13. Stalowa 50           - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 14. Stalowa 54           - budynek podłączony do sieci w marcu 2019
 15. Stalowa 59           - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 16. Stalowa 69           - budynek podłączony do sieci w listopadzie 2019
 17. Strzelecka 5         - budynek podłączony do sieci w lipcu 2019
 18. Strzelecka 28       - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 19. Strzelecka 38       - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 20. Strzelecka 42       - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 21. Środkowa 21        - budynek podłączony do sieci w lipcu 2019
 22. Wrzesińska 14     - budynek podłączony do sieci w październiku 2019
 23. Zamoyskiego 25  - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 24. Zaokopowa 3       - budynek podłączony do sieci w listopadzie 2019
 25. Ząbkowska 50      - budynek podłączony do sieci w sierpniu 2019
 26. Ząbkowska 36      - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 27. Stalowa 33            - budynek podłączony do sieci w grudniu 2019

Według  stanu na 31.12.2019 r. w  2019 roku  zostało przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej 27 nieruchomości w których znajdują się 679 lokali.

 W 2020 roku Veolia  planuje podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej n/w nieruchomości:

 1. Białostocka 45     - budynek podłączony do sieci w styczniu 2020
 2. Jagiellońska 47
 3. Otwocka 7
 4. Radzymińska 47   - budynek podłączony do sieci w styczniu 2020
 5. Równa 5
 6. Równa 6
 7. Równa 19
 8. Szwedzka 6
 9. Szwedzka 7
 10. Szwedzka 9
 11. Szwedzka 11
 12. Szwedzka 15
 13. Środkowa 14        - budynek podłączony do sieci w styczniu 2020
 14. Wołomińska 15    - budynek podłączony do sieci w wrześniu 2020
 15. Wołomińska 17A  - budynek podłączony do sieci w wrześniu  2020
 16. Zachariasza 8      - budynek podłączony do sieci w maju 2020
 17. Zachariasza 10    - budynek podłączony do sieci w maju 2020

Ostateczny termin uruchomienia dostaw ciepła do budynku uzależniony jest od prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej, za które odpowiada spółka Veolia Energia Warszawa S.A.

Według  stanu na 30.09.2020 r. w  2020 roku  zostało przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej 7 nieruchomości w których znajdują się 112 lokale.

W 2021 roku Veolia  planuje podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej n/w nieruchomości:

 1. Brzeska 6     
 2. Brzeska 7
 3. Brzeska 19
 4. Brzeska 20   
 5. Brzeska 29/31
 6. Grajewska 15
 7. Grajewska 17
 8. Mała 8
 9. Mała 10
 10. Mała 11
 11. Mała 13
 12. Strzelecka 31
 13. Szwedzka 23       
 14. Szwedzka 25   
 15. Szwedzka 33  
 16. Szwedzka 37    
 17. Wileńska 13
 18. Wileńska 59
 19. Ząbkowska 3
 20. Ząbkowska 4
 21. Ząbkowska 7
 22. Ząbkowska 11    

 

Wykaz adresowy nieruchomości zrealizowanych i planowanych w ZPR  w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"

Wykaz adresowy _ pdf

 

Weź dotację, zlikwiduj kopciucha !

Od 23 października ruszyły nowe dotacje na ochronę środowiska, w tym na:

 • likwidację kopciuchów,
 • odnawialne źródła energii,
 • podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej,
 • usuwanie i unieszkodliwianie azbestu,
 • budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PK/kot%C5%82ownie.htm

 

Dotacje na prace  przy  zabytkach

UCHWAŁA NR XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

1. link do tekstu Uchwały Nr XVII/428/2019

2. link do formularza o udzielenie dotacji

 

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych, wpisanych do Rejestru Zabytków indywidualnie lub poprzez wpisanie obszaru, na którym się znajdują lub wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków na Pradze Północ na przykładzie nieruchomości przy ul. Siedleckiej 25 dostępna jest w postaci pliku PDF pod linkiem.