Wiele nieruchomości  komunalnych znajdujących się na obszarze rewitalizacji to przedwojenne kamienice, zaniedbywane od kilkudziesięciu lat. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami sukcesywnie je modernizuje, remontuje i  przebudowuje.  W zależności od potrzeb wykonywane są remonty dachów, balkonów, stropów, elewacji, klatek schodowych, ocieplanie ścian, wzmacnianie fundamentów oraz wymiany różnych instalacji.

                         strzel 1                  strzel 2

                   Przed remontem Strzelecka 10A i 12                            Po  remoncie Strzelecka 10A i 12 

 

                        tar 1                     tar 2n

                          Przed remontem Targowa 40                               Po remoncie Targowa 40

ZGN Praga-Północ planuje w ramach I etapu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (broszura) wykonanie remontów następujących nieruchomości:  

 • Siedlecka 25           rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r
 • Siedlecka 29           zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 31         rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r.
 • Łochowska 37         rozpoczęto realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 39         zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Łochowska 43         rozpoczęto realizację w II kwartale 2018r.
 • Łochowska 38A       rozpoczęto realizację w II kwartale 2019r
 • Łochowska 40         rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Strzelecka 10A        zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Strzelecka 12          zakończono realizację w IV kwartale 2018r.
 • Środkowa 14           rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Środkowa 12           rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r.
 • Stalowa 33              rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Markowska 12,14    rozpoczęto realizację w I kwartale 2018r.
 • Ząbkowska 36         rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Markowska 16         rozpoczęto realizację w III kwartale 2018r.
 • Kłopotowskiego 30  rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r.

 

 • Strzelecka 10          rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r. - remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” (link)
 • Otwocka 7               rozpoczęto realizację w III kwartale 2019r. - remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” (link)

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji następujące nieruchomości zostaną doposażone w instalację centralnego ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny:

 • Otwocka 7,
 • Środkowa 14,
 • Stalowa 33,
 • Ząbkowska 36.

Szczegółowe informacje na temat Zintegrowanego Programu Rewitalizacji można znaleźć w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (link).

 

Program Ciepło Sieciowe

Centralne ogrzewanie w domu

Z roku na rok coraz więcej mieszkań  obszaru rewitalizacji podłączanych jest do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Proces przebiega stopniowo,  ponieważ wiąże  się z rozbudową sieci, która nie pokrywa całego miasta. Nieruchomości  doposażane są  w instalacje centralnego  ogrzewania   ciepłej wody oraz węzły cieplne. Zmiana sposobu ogrzewania powinna wpłynąć na obniżenie kosztów, a także na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Poprawia się również jakość powietrza, mniej szkodliwych substancji emitowanych jest do atmosfery.

Od 2016 roku do lipca 2019 roku w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ podłączył do miejskiej sieci ciepłowniczej 78 nieruchomości w których znajduje się 2016 lokali mieszkalnych i użytkowych.

Jednym z zadań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła”, które przewiduje doposażenie  budynków  w  instalację centralnego  ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny. Po szczegółowe informacje, zawierające listę nieruchomości przewidzianych do doposażenia oraz planowany termin wykonywania prac, odsyłamy Państwa do wykazu wszystkich projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla m. st. Warszawy, który dostępny jest w postaci pliku PDF pod linkiem.

W 2018 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 17 nieruchomości:

 1. Inżynierska 3
 2. Inżynierska 9
 3. Lęborska 4
 4. Lęborska 6
 5. Łochowska 38A
 6. Łochowska 39
 7. Łochowska 40
 8. Łochowska 52
 9. Łochowska 54
 10. Mackiewicza 1
 11. Okrzei 5
 12. Stalowa 10
 13. Stalowa 35 front
 14. Stalowa 37
 15. Stalowa 51
 16. Strzelecka 10A
 17. Strzelecka 12

Ogółem w 2018 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 376 lokalach.

 W 2019 roku Veolia planuje podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej n/w nieruchomości:

 1. Białostocka 45
 2. Białostocka 46     - budynek podłączony do sieci w maju 2019
 3. Czynszowa 4       - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 4. Jagiellońska 11    - budynek podłączony do sieci w kwietniu 2019
 5. Kawęczyńska 65
 6. Kawęczyńska 73
 7. Konopacka 7       - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 8. Kowieńska 8        - budynek podłączony do sieci w marcu 2019 
 9. Radzymińska 32  - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019 
 10. Radzymińska 35  - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019
 11. Radzymińska 37  - budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019
 12. Radzymińska 47
 13. Stalowa 4             - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 14. Stalowa 38           - budynek podłączony do sieci w maju 2019
 15. Stalowa 50           - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 16. Stalowa 54           - budynek podłączony do sieci w marcu 2019
 17. Stalowa 59           - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 18. Stalowa 69
 19. Strzelecka 5         - budynek podłączony do sieci w lipcu 2019
 20. Strzelecka 28       - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 21. Strzelecka 38       - budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 22. Strzelecka 42       - budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 23. Środkowa 21        - budynek podłączony do sieci w lipcu 2019
 24. Wrzesińska 14
 25. Zamoyskiego 25
 26. Zaokopowa 3
 27. Ząbkowska 50

Ostateczny termin uruchomienia dostaw ciepła do budynku uzależniony jest od prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej, za które odpowiada spółka Veolia Energia Warszawa S.A.

Według  stanu na 31.07.2019 r. w  2019 roku  zostało przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej 18 nieruchomości w których znajdują się 452 lokali.

 

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych, wpisanych do Rejestru Zabytków indywidualnie lub poprzez wpisanie obszaru, na którym się znajdują lub wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków na Pradze Północ na przykładzie nieruchomości przy ul. Siedleckiej 25 dostępna jest w postaci pliku PDF pod linkiem.