Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy https://www.zgn-praga-pn.waw.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 31.08.2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w większości zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany) niedostępne cyfrowo.
 2. Niektóre dokumenty w formie Word niedostępne cyfrowo. W miarę możliwości pliki będą przekształcane.
 3. Nie wszystkie elementy spełniają wymagania minimalnego kontrastu – należy zastosować opcję zmiany kontrastu.
 4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 6. Część z opublikowanych zdjęć i infografik nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 8. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 9. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 10. Niektóre elementy interfejsu zawierające tekst lub obrazy tekstu, nie mają etykiet w nazwie.
 11. Podczas nawigacji klawiaturą może nastąpić blokada.
 12. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami.
 13. Nie ma sugestii korekty błędów przy wprowadzaniu danych do formularza.
 14. Nie ma możliwości pominięcia bloków.

Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Niektóre treści powstały poza Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 20.09.2021

Deklarację zaktualizowano dnia: 20.10.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.