Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Stalowa 2 w Warszawie kieruje do Państwa zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Stalowa 2 w Warszawie.

 

KONKURS OFERT SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ ALTANY ŚMETNIKOWEJ DLA  BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO 8 W WARSZAWIE.

 

Konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do wykonania prac remontowo -modernizacyjnych polegających na wymianie lejów zsypowych oraz remoncie szybów windowych i zsypowych (wraz z wymianą oszklenia zabudowy) w budynku mieszkalnym, wielolokalowym przy ul. W. Brudzińskiego 9 w Warszawie.