Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Zamówienia publiczne

Numer postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert
DNZP.261.103.2020 Prace związane ze świadczeniem usług Pogotowia w zakresie usuwania awarii elektrycznych w budynkach komunalnych i wspólnotowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnot mieszkaniowych: Gersona 42 i Witkiewicza 3. 04.11.2020 10:00
Aktualne
DNZP.260.24.2020 Prace związane ze świadczeniem usług Pogotowia w zakresie usuwania awarii na instalacjach wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnot mieszkaniowych: Gersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawy: DNZP.260.24.2020 04.11.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.100.2020 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej. 03.11.2020 11:00
Aktualne
DNZP.261.101.2020 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej. 03.11.2020 11:00
Aktualne
DNZP.261.98.2020 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe. 03.11.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.99.2020 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnoty mieszkaniowe – Gersona 42 i Witkiewicza 3. 03.11.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.102.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części) 29.10.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.97.2020 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej. 28.10.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.95.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 31 w Warszawie. 27.10.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.96.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części) 27.10.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.94.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Kowieńskiej 23 w Warszawie. 26.10.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.92.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 51 w Warszawie. 26.10.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.93.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 54 w Warszawie. 26.10.2020 10:00
Aktualne
DNZP.261.91.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). 22.10.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.83.2020 Utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych usytuowanych na działkach ewidencyjnych gruntu zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 21.10.2020 09:00
Nieaktualne
DNZP.261.82.2020 Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie 20.10.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.79.2020 Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN. 20.10.2020 09:00
Nieaktualne
DNZP.261.90.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) 16.10.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.88.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie w kocioł gazowy dwufunkcyjny, kuchenkę gazową 4 palnikową z piekarnikiem elektrycznym wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej oraz wewnętrznej instalacji gazu. 15.10.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.89.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 4 części) 08.10.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.87.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Kowieńskiej 23 w Warszawie. 07.10.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.86.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 33 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 06.10.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.81.2020 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szwedzkiej 15 w Warszawie. 05.10.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.85.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 31 w Warszawie. 02.10.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.84.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 25 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 02.10.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.80.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). 28.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.49.2020 Ratunkowy remont budynku mieszkalnego przy ul. Kawęczyńskiej 26 (oficyna Edmunda Burkego) Etap I 24.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.78.2020 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stalowej 69 w Warszawie. 23.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.76.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 23 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 17.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.74.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie dwóch wind zewnętrznych do budynku mieszkalnego przy ul. Środkowej 3A Warszawie. 16.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.72.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie dwóch wind zewnętrznych do budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 69 Warszawie. 15.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.73.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie dwóch wind zewnętrznych do budynku mieszkalnego przy ul. Środkowej 3 Warszawie. 15.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.75.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części). 14.09.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.70.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie dwóch wind zewnętrznych do budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 50 Warszawie. 14.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.71.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie dwóch wind zewnętrznych do budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 59 Warszawie. 14.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.68.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Kowieńskiej 19 w Warszawie. 11.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.69.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej 23 w Warszawie. 11.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.77.2020 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia w windy zewnętrzne budynku mieszkalnego przy ul. Kłopotowskiego 30. 10.09.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.66.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 38 w Warszawie. 10.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.67.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 42 w Warszawie. 10.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.64.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie dwóch wind zewnętrznych do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 2 Warszawie. 09.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.65.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie dwóch wind zewnętrznych do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 4 Warszawie. 09.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.62.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Kawęczyńskiej 4 w Warszawie. 08.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.63.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy wewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 50 w Warszawie. 08.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.60.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Radzymińskiej 2 w Warszawie. 07.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.61.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Równej 5 w Warszawie. 07.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.59.2020 Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Brzeska 29/31 w Warszawie. 04.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.58.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). 03.09.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.57.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Grajewskiej 17 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 03.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.54.2020 Budowa dwóch dźwigów osobowych zewnętrznych do budynku przy ul. Siedleckiej 29 w Warszawie 02.09.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.56.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Grajewskiej 15 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 02.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.55.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Brzeskiej 29/31 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego 01.09.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.53.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Wileńskiej 59 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego 31.08.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.52.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Brzeskiej 20 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 27.08.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.51.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów – 6 części) 20.08.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.18.2020 Okresowa kontrola instalacji gazowych wraz z przyłączonymi do nich urządzeniami w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2020 r. 18.08.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.50.2020 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (2 budynki – 2 części). 10.08.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.48.2020 Budowa dwóch dźwigów osobowych zewnętrznych do budynku przy ul. Siedleckiej 29 w Warszawie. 03.08.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.47.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (4 pustostany - 4 części). 15.07.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.45.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Brzeskiej 19 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 07.07.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.46.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części). 06.07.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.43.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Brzeskiej 6 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 02.07.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.42.2020 Budowa dwóch dźwigów osobowych zewnętrznych do budynku przy ul. Siedleckiej 29 w Warszawie. 01.07.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.44.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Brzeskiej 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 30.06.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.40.2020 Pomiary ochronne dla instalacji elektrycznych - w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2020 r - otwarcie ofert ON-LINE 18.06.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.41.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) - otwarcie ofert ON-LINE 17.06.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.38.2020 Wykonanie prac budowlanych dla budynku wielorodzinnego przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie polegające na remoncie elewacji tylnej budynku frontowego, remoncie elewacji, dachu, naprawie ścian konstrukcyjnych i fundamentów oficyny lewej wraz z rozbudową altany śmietnikowej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy - otwarcie ofert ON-LINE 15.06.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.39.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 6 pustostanów – 6 części) - otwarcie ofert ON-LINE 08.06.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.35.2020 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stalowej 69 w Warszawie zgodnie z Decyzją PINB Nr IIIOT/97/2018 - otwarcie ofert ON-LINE 04.06.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.37.2020 Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych wg załączonego wykazu w celu wymiany ogrzewania lokali paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne -otwarcie ofert ON-LINE 03.06.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.36.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) - otwarcie ofert ON-LINE 27.05.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.34.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części) - otwarcie ofert ON-LINE 21.05.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.33.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części)- otwarcie ofert ON-LINE 15.05.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.32.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części)- otwarcie ofert ON-LINE 04.05.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.29.2020 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (5 budynków – 5 części) - otwarcie ofert ON-LINE 24.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.30.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Małej 8 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego - otwarcie ofert ON-LINE 22.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.31.2020 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 50 w Warszawie - otwarcie ofert ON-LINE 21.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.28.2020 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (2 budynki – 2 części) - otwarcie ofert ON-LINE 20.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.21.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części)- otwarcie ofert ON-LINE 17.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.25.2020 Remont budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 38 w Warszawie - otwarcie ofert ON-LINE 16.04.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.20.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Strzeleckiej 31 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego - otwarcie ofert ON-LINE 16.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.27.2020 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (3 budynki – 3 części)otwarcie ofert ON-LINE 15.04.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.19.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części) -otwarcie ofert ON-LINE 15.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.18.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Małej 13 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego.- otwarcie ofert ON-LINE 09.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.26.2020 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (6 budynków – 6 części) - otwarcie ofert ON-LINE 08.04.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.24.2020 Remont i wzmocnienie konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 42 w Warszawie. - otwarcie ofert ON-LINE 08.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.3.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 4 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego.- otwarcie ofert ON-LINE 07.04.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.17.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części)- otwarcie ofert ON-LINE 07.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.22.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 10 pustostanów – 10 części) - otwarcie ofert ON-LINE 03.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.23.2020 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (6 budynków – 6 części) - otwarcie ofert ON-LINE 02.04.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.16.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Małej 11 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego 12.03.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.13.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Małej 10 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.13.2020 09.03.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.14.2020 Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych, piwnic, strychów położonych w budynkach znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 03.03.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.12.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części) 03.03.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.15.2020 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (5 budynków – 5 części). 02.03.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.10.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). 25.02.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.11.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części). 14.02.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.7.2020 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. 12.02.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.8.2020 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. 12.02.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.9.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). 11.02.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.6.2020 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 10.02.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.5.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części). 07.02.2020 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.4.2020 Remont budynku przy ul. Brzeskiej 4 w Warszawie – Etap I. 07.02.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.3.2020 Dostawa 30 komputerów stacjonarnych oraz 30 monitorów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 04.02.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.2.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). 31.01.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.1.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części) 29.01.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.119.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 7 części) 15.01.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.118.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części). 02.01.2020 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.116.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji i remoncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Markowskiej 12 i Markowskiej 14 w Warszawie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszaru Stara Praga – kwartał Brzeska – ul. Markowska 12 i 14, w dzielnicy Praga –Północ m.st. Warszawy”. 16.12.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.117.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości przy ul. Wileńskiej 13 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim. 11.12.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.114.2019 Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 21.11.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.113.2019 Prace związane ze świadczeniem usług Pogotowia w zakresie usuwania awarii elektrycznych w budynkach komunalnych i wspólnotowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnot mieszkaniowych: Gersona 42 i Witkiewicza 3. 18.11.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.55.2019 Prace związane ze świadczeniem usług Pogotowia w zakresie usuwania awarii na instalacjach wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnot mieszkaniowych: Gersona 42 i Witkiewicza 3. 15.11.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.111.2019 Kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych – Gersona 42 i Witkiewicza 3 administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ 14.11.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.112.2019 Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie 13.11.2019 09:00
Nieaktualne
DNZP.261.100.2019 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej. 06.11.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.101.2019 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej. 06.11.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.98.2019 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe. 06.11.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.99.2019 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnoty mieszkaniowe – Gersona 42 i Witkiewicza 3. 06.11.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.109.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części). 06.11.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.105.2019 Wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Małej 7 w Warszawie. 05.11.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.106.2019 Wykonanie remontu dachu z więźbą dachową i pokryciem ( oficyna poprzeczna i tylna) w budynku przy ul. Stalowej 50 w Warszawie. 05.11.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.108.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). 04.11.2019 12:00
Nieaktualne
DNZP.261.96.2019 Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej do budynków przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D i E w Warszawie. 04.11.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.104.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części) 31.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.102.2019 Dozór i ochrona mienia 5 -ciu budynków administracyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy od dnia 30.11.2019 r. godz.7.30 do dnia 30.11.2020 r. godz. 7.30. 30.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.103.2019 Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 47L w Warszawie 30.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.107.2019 Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie 30.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.97.2019 Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 28.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.95.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). 24.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.94.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów 10 części) 22.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.91.2019 Remont budynku oraz instalacji gazowej na klatce schodowej nr 2 w budynku przy ul. Szwedzkiej 9 w Warszawie. 21.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.92.2019 Remont budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 38 w Warszawie 21.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.93.2019 Wymiana stropów nad piwnicą, odtworzenie balkonów, pogłębienie piwnic w budynku przy ul. Radzymińskiej 53 w Warszawie. 21.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.90.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 18.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.89.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części) 17.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.81.2019 Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie 16.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.88.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 16.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.77.2019 Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych. 15.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.76.2019 Codzienne utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZGN (przy budynkach wspólnot mieszkaniowych) oraz okresowe sprzątanie terenów zarządzanych przez ZGN 14.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.87.2019 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2 i Nr 3. 11.10.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.86.2019 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Marcinkowskiego 13. 11.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.85.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części) 09.10.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.83.2019 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5. 30.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.82.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części) 27.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.78.2019 Remont instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym przy ul. Targowej 42 lokal 2A w Warszawie. 26.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.84.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 7 w Warszawie. 25.09.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.79.2019 Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach użytkowych przy Pl. Hallera 5 lok. 14a, Pl. Hallera 9 lok. 138 i Pl. Hallera 10 lok. 128 realizowane w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II część 4. 23.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.75.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części) 18.09.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.74.2019 Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 18.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.80.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 17.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.72.2019 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. 10.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.73.2019 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. 10.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.71.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części) 09.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.70.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) 06.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.28.2019 Remont kapitalny urządzenia dźwigu osobowego produkcji polskiej, zainstalowanego na klatce schodowej Nr 7 budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. 03.09.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.69.2019 Remont dachu oraz poddasza w budynku przy ul. Brzeskiej 4 w Warszawie 29.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.68.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części) 27.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.66.2019 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. 22.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.67.2019 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. 22.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.65.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) 21.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.64.2019 Remont budynku przy ul. Brzeskiej 4 w Warszawie – Etap I. 09.08.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.63.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 30.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.62.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 22.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.61.2019 Remont instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych w celu wymiany ogrzewania lokali paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne. 19.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.45.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 18.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.58.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie drewnianych stropów między lokalami mieszkalnymi nr 39 i 42 oraz 42 i 47/48 na nowe, niepalne wraz z ociepleniem stropu nad lokalem 47/48 w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Wileńskiej 25 w Warszawie. 15.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.59.2019 Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalu użytkowym nr 196 przy ul. Skoczylasa 8 realizowane w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II część 3. 12.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.60.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części). 11.07.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.57.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 10.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.21.2019 Okresowa kontrola instalacji gazowych wraz z przyłączonymi do nich urządzeniami w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2019 r 09.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.56.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części). 08.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.46.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10. 05.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.47.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oficynowego przy ul. Siedleckiej 25 w Warszawie ETAP II realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Siedlecka 25 i 29 04.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.55.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 02.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.54.2019 Remont instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych w celu wymiany ogrzewania lokali paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne. 01.07.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP. 261.53.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). 28.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.50.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 11 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 27.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.51.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zachariasza 8 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 27.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.52.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części). 25.06.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.48.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 24.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.49.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 9 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 24.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.44.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). 06.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.43.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie (front, oficyna prawa) realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. 05.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.40.2019 Remont dziedzińca oraz altany śmietnikowej na terenie przyległym do budynku przy ul. Tarchomińskiej 12 w Warszawie. 03.06.2019 11:00
Nieaktualne
DNZP.261.30.2019 Zagospodarowanie terenu działek (remont podwórek) nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 50 i ul. Ząbkowskiej 50A w Warszawie. 03.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.42.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). 03.06.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.41.2019 Remont budynku przy ul. Środkowej 23 w Warszawie. 31.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.39.2019 Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach usługowych realizowane w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II część 2. 27.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.36.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej 10 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10. 23.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.260.13.2019 Dostawa 51 zestawów komputerowych z licencjami systemu operacyjnego Microsoft® Windows 10 Professional dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 22.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.34.2019 Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.34.2019 21.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.33.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Równej 19 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 16.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.38.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 15.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.37.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części) 13.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.35.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów - 5 części). 08.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.31.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Równej 5 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 07.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.32.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Równej 6 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 07.05.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.27.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 3 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 29.04.2019 10:00
Nieaktualne
DNZP.261.28.2019 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 11 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. 29.04.2019 10:00
Nieaktualne

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.